Προϊόντα

Ανόργανα Κροκυδωτικά

Δεν εννοείται χημική επεξεργασία υγρών απόβλητων ή ποσίμου νερού χωρίς τα ανόργανα κροκυδωτικά.

Αντιαφριστικά

Πολλές φορές στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δημιουργούνται τόσο στην χημική όσο και στην βιολογική επεξεργασία προβλήματα αφρισμού. Τα επιλεγμένα αντιαφριστικά μας έχουν την δυνατότητα άμεσης καταπολέμησης εφόσον το πρόβλημα δεν προέρχεται από “bulking” της δεξαμενής αερισμού.

Απολυμαντικά

Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στους ορισμένους αποδέκτες που καθορίζονται από την άδεια διάθεσης κάθε βιομηχανικής μονάδας, επιβάλλει την χλωρίωση τους. Μπορούμε να προμηθεύουμε τους πελάτες μας με …

Βοηθητικά Κλωστουφαντουργίας

Ο κλάδος αυτός αποτελεί το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας από την ίδρυση της εταιρείας μας και εξυπηρετεί τις ανάγκες των κλωστηρίων, βαφείων και φινιριστηρίων υφασμάτων και νημάτων.Ι. Λιπαντικά κλωστηρίωνTESOIL specialTESOIL 108OLEANTE 108ECOILNOSTAT ANTISTATICOSILTEXΙΙ.

Ενεργοί Άνθρακες

Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους είναι επιβεβλημένη και αποτελεί μονόδρομο στην περαιτέρω επεξεργασία του πόσιμου νερού ή του υγρού απόβλητου μετά την φυσικοχημική και βιολογική επεξεργασία.

Μικρο-οργανισμοί

Είναι απαραίτητοι για την αποικοδόμηση των οργανικών φορτίων (ρυπαντών) στις δεξαμενές αερισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, και συνήθως δημιουργούνται και αναπτύσσονται μόνοι τους εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Οργανικά κροκυδωτικά

Απαραίτητο συμπλήρωμα στην φυσικοχημική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μαζί με τα ανόργανα Κροκυδωτικά είναι οι πολυηλεκτρολύτες με κύριες κατηγορίες τα πολυακρυλαμίδια, πολυαμίνες και polyDADMAC.Διαθέτουμε πλήρη σειρά πολυακρυλαμιδίων , κατιονικών, ανιονικών, μη ιονικών, κανονικού και υψηλού μορια

Ρυθμιστές ΡΗ

Για την άριστη αποτελεσματικότητα των κροκυδωτικών απαιτείται πολλές φορές η ρύθμιση του pH με την προσθήκη οξέων ή αλκαλέων. Για την διευκόλυνση των πελατών μας , είμαστε σε θέση να προμηθεύουμε με ανόργανα χημικά για τον σκοπό αυτό.Καυστική Σόδα σε διάλυμα 50%

Κάλυμα προσρόφησης μυρωδιών CAPTAE

Σε πολλές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αναδύονται αρκετές φορές, δυσάρεστες μυρωδιές που είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν στην γέννησή τους ,και αποτελεί τον κύριο στόχο της εταιρείας μας.

Συσκευή εξουδετέρωσης άλγων (κυανόφυκη) SOLARBEE

Καθώς η ετήσια έξαρση της άνθησης των κυανοπράσινων αλγών συνεχίζει να μαστίζει τις λίμνες και τους ταμιευτήρες φρέσκου ποσίμου νερού, η χρήση του Θειικού Χαλκού για τον έλεγχο του προβλήματος έχει γίνει αμφίβολη.