Συσκευή εξουδετέρωσης άλγων (κυανόφυκη) SOLARBEE

Καθώς η ετήσια έξαρση της άνθησης των κυανοπράσινων αλγών συνεχίζει να μαστίζει τις λίμνες και τους ταμιευτήρες φρέσκου ποσίμου νερού, η χρήση του Θειικού Χαλκού για τον έλεγχο του προβλήματος έχει γίνει αμφίβολη. Μετά από 50 χρόνια προσθήκης αμέτρητων τόνων χαλκού σε λίμνες και ταμιευτήρες , η χρήση αυτού του αλγιοκτόνου έχει αυξήσει την αντίστασή τους και έχει επακόλουθο αποτέλεσμα την πρόκληση προβλημάτων που απαιτούν πιο δαπανηρή επεξεργασία και απειλούν το υδάτινο φυσικό περιβάλλον σ’ όλον τον κόσμο. Αν και φυσικά παρόντα στο νερό, τα κυανοφύκη απαντώνται σε ήρεμα ζεστά νερά. Αφημένα ανεπεξέργαστα, ξεσπούν καταστροφικά στα οικοσυστήματα των λιμνών και ταμιευτήρων καθώς και στα ρεύματα που τα οδηγούν. Το 60% των Αμερικανικών πόσιμων νερών προέρχεται από λίμνες και ταμιευτήρες , πολλά από τα όποια έχουν προσβληθεί από κυανοφύκη (αλγείς). Οι αρχικές διαμαρτυρίες για ανεπιτυχή επεξεργασία των αλγών, αφορούν την γεύση και την οσμή. Όμως, έρευνες αποδεικνύουν ότι μακρόχρονη κατανάλωση νερού με υψηλά επίπεδα κυανοφυκών τοξίνων, αυξάνει τον κίνδυνο ασθενειών ακόμα και με καρκίνο του ήπατος. Μια μη τοξική λύση υπάρχει Λόγω όλων αυτών των προβλημάτων που σχετίζονται με τα στάσιμα νερά και των χημικών επεξεργασιών, η αρχή της εξαναγκασμένης κυκλοφορίας του νερού στις λίμνες και ταμιευτήρες έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. «Εάν μπορείς να προκαλέσεις επαρκή κυκλοφορία , τα προβλήματα των κυανοφυκών αλγών και άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων μπορούν ν’ αποφευχθούν ή να διορθωθούν» λέει ο Joel Bleth, πρόεδρος της Pump Systems ,Inc (PSI), Dickinson,ND. “ Επαρκής κυκλοφορία θα ελαχιστοποιήσει ή εξαλείψει την ανάγκη για χρήση χημικής επεξεργασίας επειδή εμποδίζει την ανάπτυξη των κυανοφυκών αλγών». Για την παροχή αξιόπιστης και ευέλικτης εξαναγκασμένης κυκλοφορίας, η PSI ανέπτυξε το Solar Bee, ένα αυτοφερόμενο σύστημα επίπλευσης για χρήση σε λίμνες και ταμιευτήρες. Λαμβάνοντας ισχύ από ηλιακές απομόναχες, το σύστημα αποτελείται από ένα ρυθμιζόμενο σε βάθος σωλήνα αιωρούμενο από μια αγκυροβολημένη μονάδα επίπλευσης. Μια απλή μονάδα Solar Bee μπορεί να αναδεύσει περί τα 10000 γαλόνια νερού το λεπτό και να το απλώσει ήρεμα σε όλη την επιφάνεια παρέχοντας συνεχή αερισμό 24 ώρες την ήμερα. Η δράση του συστήματος ανάμιξης Solar Bee εμποδίζει την ανάπτυξη των κυανοφυκών αλγών και προωθεί την ανάπτυξη διατομών («καλές αλγείς») και ζωοπλαγκτόν. Αντί της σταθεράς καταβύθισης προς τον πυθμένα και το μπλοκάρισμα τους από το ηλιακό φως, αυτά γλιστρούν συνεχώς προς τα πάνω και κάτω των αναδυομένων ρευμάτων, οπού η συνεχής κυκλοφορία εμποδίζει τα κυανοφύκη να δεσμεύουν το ηλιακό φως κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η δράση του συστήματος ανάμιξης εμποδίζει την ανάπτυξη των κυανοφυκών αλγών και προωθεί την ανάπτυξη διατομών («καλές αλγείς») και ζωοπλαγκτόν. Όταν οι μονάδες Solar Bee χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της ανάπτυξης των κυανοφυκών, τοποθετούνται στα μέρη που έχει εμφανιστεί το πρόβλημα με τον μετακινούμενο κατακόρυφα σωλήνα ακριβώς πάνω από το θερμοκλινές σημείο. Η εισαγωγή του νερού, από το σχετικά θερμό στρώμα επιλίμνιου, αντλείται από τον κατακόρυφο σωλήνα και διασπείρεται σ’ όλη την επιφάνεια, παρέχοντας εξίσου ανατάραξη και αερισμό. Η εξαναγκασμένη κυκλοφορία του επιλίμνιου εμποδίζει τα κυανοφύκη να παραμείνουν στην κορυφή της ζώνης, έτσι τα διάτομα είναι ικανά να ανταγωνιστούν τα κυανοφύκη.