Ρυθμιστές pH

Η αναγκαία πολλές φορές ρύθμιση της οξύτητας ή αλκαλικότητας των προς επεξεργασία αποβλήτων, έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση των εφαρμοσμένων κροκυδωτικών και πολυηλεκτρολυτών αλλά και την μείωση των δοσολογιών τους. Η σωστή ρύθμιση του pH πολλές φορές έχει σαν αποτέλεσμα και μέχρι 30% μείωση του κόστους των κροκυδωτικών, προσθέτοντας μόνον λίγο καυστική σόδα ή θειικό οξύ , πολύ χαμηλότερου κόστους ανόργανα χημικά.