Ρυθμιστές ΡΗ

Για την άριστη αποτελεσματικότητα των κροκυδωτικών απαιτείται πολλές φορές η ρύθμιση του pH με την προσθήκη οξέων ή αλκαλέων. Για την διευκόλυνση των πελατών μας , είμαστε σε θέση να προμηθεύουμε με ανόργανα χημικά για τον σκοπό αυτό.
Καυστική Σόδα σε διάλυμα 50%

Καυστική Σόδα σε μορφή λεπιού ή πέρλας

Θειικό Οξύ 98%

Υδροχλωρικό Οξύ 35%