Οργανικά κροκυδωτικά

Απαραίτητο συμπλήρωμα στην φυσικοχημική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων μαζί με τα ανόργανα Κροκυδωτικά είναι οι πολυηλεκτρολύτες με κύριες κατηγορίες τα πολυακρυλαμίδια, πολυαμίνες και polyDADMAC.
Διαθέτουμε πλήρη σειρά πολυακρυλαμιδίων , κατιονικών, ανιονικών, μη ιονικών, κανονικού και υψηλού μοριακού βάρους, καθώς επίσης χαμηλού και υψηλού φορτίου, σε μορφή σκόνης , υγρών και γαλακτωμάτων.

α) Ανιονικά Πολυακρυλαμίδια

Ι. Σκόνες
DF 970, DFL 970, DL 970
DF 971, DFL 971, DL 971
DF 973, DFL 973, DL 973
DF 974, DFL 974, DL 974
DF 975, DFL 975, DL 975
DF 976, DFL 976, DL 976

ΙΙ. Γαλακτώματα
EF 1820
EF 1849
EF 90630
EF 90730

β) Κατιονικά Πολυακρυλαμίδια

Ι. Σκόνες
DF 142, DFL 142, DL 142
DF 242, DFL 242, DL 242
DF 352, DFL 352, DL 352
DF 552, DFL 552, DL 552
DF 652, DFL 652, DL 652
DF 802, DFL 802, DL 802

ΙΙ. Γαλακτώματα
EM 454
EM 456
EM 458
ECT 4081
ECT 4083
ECT 4085

γ) PolyDADMAC
EM 587
EM 591
EM 592
EM 594
EM 595

δ) Πολυαμίνες
ΕΜ 521
ΕΜ 567
ΕΜ 573
ΕΜ 576
ΕΜ 577
ΕΜ 581
ΕΜ 583

ε) Αποχρωματιστές
LUBROFLOC ECO
LUBROFLOC ECO-50