Ξεκίνημα και Αποκατάσταση Βιολογίας

Απαραίτητο κομμάτι στην όλη επεξεργασία των υγρών απόβλητων, είναι  η βιολογική αποικοδόμηση των ρύπων, που γίνεται στις Δεξαμενές Αερισμού με την βοήθεια μικροοργανισμών και του απαραίτητου διαλελυμένου οξυγόνου.

Για το άμεσο ξεκίνημα της βιολογικής αποικοδόμησης, είναι απαραίτητη η προσθήκη έτοιμων αποικιών μικροοργανισμών, που είτε υπάρχουν στην βιολογική λάσπη άλλων παρεμφερών εγκαταστάσεων και μεταφέρεται μια ποσότητα στην νέα, ή προστίθενται υψηλής συγκέντρωσης μικροοργανισμοί(σειρά Nyzyme ) ή μίγμα μικροοργανισμών και κροκυδωτικού (σειρά ΒΙΟΚΑΤ).

Πολλές φορές , η κακή λειτουργιά της εγκατάστασης λόγω ελλιπούς συντήρησης, η υπερφόρτωση της με περισσότερα φορτία από ότι σχεδιάστηκε, αλλά και από άλλους αστάθμητους παράγοντες, έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της βιολογικής λάσπης ακόμα και την εξαφάνισή της.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο στην άμεση αποκατάσταση της βιολογικής δράσης , εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την βέλτιστη οικονομικά λύση, ώστε να επανέλθει η εγκατάσταση στην βέλτιστη απόδοσή της.