Μικρο-οργανισμοί

Είναι απαραίτητοι για την αποικοδόμηση των οργανικών φορτίων (ρυπαντών) στις δεξαμενές αερισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, και συνήθως δημιουργούνται και αναπτύσσονται μόνοι τους εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Πολλές φορές όμως είτε από εξωτερικούς παράγοντες είτε από κακό χειρισμό στην λειτουργία της εγκατάστασης, ο πληθυσμός τους μπορεί να μειωθεί ή να εξαφανιστεί. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα μικροοργανισμών ανάλογα με το είδος του προς επεξεργασία απόβλητου.

NYZYME N (Ειδικό μίγμα βακτηριδίων για την νιτροποίηση της αμμωνίας)

NYZYME F (Μεταλλαγμένο μίγμα βακτηρίων για λίπη και έλαια)

NYZYME A (Μίγμα μεταλλαγμένων βακτηρίων για αρωματικές ενώσεις)

NYZYME PH (Επιλεγμένο μίγμα βακτηρίων για φαινόλες)

NYZYME D (Επιλεγμένο μίγμα βακτηρίων για απορρυπαντικά, γαλακτώματα)

NYZYME PC (Επιλεγμένο μίγμα βακτηρίων για πενταχλωροφαινόλες)

NYZYME S (Επιλεγμένο μίγμα βακτηρίων για υδρόθειο και θειούχες ενώσεις)

NYZYME CN (Επιλεγμένο μίγμα βακτηρίων για κυανιούχες ενώσεις)

NYZYME L (Ειδικά βακτήρια για την αποικοδόμηση λιγνίνης σε χαρτοποιίες)

DC 2000 S (Μίγμα βακτηρίων - ενζύμων για το start-up μονάδων)

BIOKAT B (Ειδικό κροκυδωτικό εμπλουτισμένο με βακτήρια)