Κροκύδωση – Συσσωμάτωση

Όταν απαιτείται χημική επεξεργασία των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, προκειμένου να απομακρυνθεί μια σημαντική ποσότητα ρυπαντικού φορτίου, τότε είναι απαραίτητη η χρήση ανόργανων και οργανικών κροκυδωτικών.

Τα ανόργανα κροκυδωτικά αποσταθεροποιούν τα ομοειδή ηλεκτρικά φορτία των κολλοειδών σωματιδίων, με αποτέλεσμα να υπερισχύουν οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των και να αρχίσουν να συσσωματώνονται σε μεγαλύτερα σωματίδια συγκεκριμένου ηλεκτρικού φορτίου.

Η μετέπειτα προσθήκη οργανικών κροκυδωτικών, που είναι οργανικές ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους και αντίθετου ηλεκτρικού φορτίου, έχει σαν αποτέλεσμα τον «εναγκαλισμό» των παραπάνω σωματιδίων και τον σχηματισμό μεγαλύτερων και βαρύτερων φλοκών, που είτε καθιζάνουν σαν λάσπη ή απομακρύνονται με επίπλευση (flotation) , ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής της χημικής επεξεργασίας.