Κάλυμα προσρόφησης μυρωδιών CAPTAE

Σε πολλές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αναδύονται αρκετές φορές, δυσάρεστες μυρωδιές που είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν στην γέννησή τους ,και αποτελεί τον κύριο στόχο της εταιρείας μας. Ειδικά σε κατοικημένες περιοχές το πρόβλημα αυτό εντείνεται όχι μόνον στους χειριστές της εγκατάστασης αλλά και στους περιοίκους. Για πρώτη φορά σήμερα είναι διαθέσιμες καθαρές, και περιβαλλοντολογικά φιλικές, οικονομικές λύσεις για τον καθαρισμό του αέρα και του νερού, με καταστροφή των οργανικών ρυπαντών, που βασίζεται σε πατενταρισμένες φωτοκαταλυτικές τεχνολογίες. Η EPURAE,που εκπροσωπούμε στην Ελλάδα, έχει αναλάβει αποκλειστικά την παραγωγή του καλύμματος, από την εφευρέτρια εταιρεία AHLSTROM, France, πρωτοπόρου στην εξέλιξη αποτελεσματικών μέσων που βασίζονται στην φωτοκατάλυση, έχει εξελίξει το κάλυμμα CAPTAE, που βασίζεται στην προσρόφηση των οσμών από ενεργό άνθρακα και την φωτοκαταλυτική αντίδραση αυτών με την βοήθεια του διοξειδίου του τιτανίου. Σήμερα η EPURAE έχει ανακαλύψει μια εντελώς νέα τεχνική , που συνίσταται στην επίστρωση διοξειδίου του τιτανίου (ΤιΟ2), ενός φυσικού καταλύτη, σε ένα φτηνό non-woven ύφασμα. Αυτό συνδυάζεται με την ακίνδυνη UV ακτινοβολία από λάμπες ή από το φυσικό φώς, και συχνά με ένα στρώμα ενεργού άνθρακα, που να παρέχει συνεχές καθάρισμα και υγιεινή για τον αέρα και το νερό. Τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά, με σημαντικές επιπτώσεις για την βιομηχανία και την γεωργία σε όλο τον κόσμο. Το επεξεργασμένο με ΤιΟ2 κάλυμμα είναι οικονομικό, εύκαμπτο και αποθέσιμο, εύκολο στην μεταχείριση και προσαρμόσιμο στις υπάρχοντες εγκαταστάσεις. Ολόκληρο το σύστημα είναι περιβαλλοντολογικά φιλικό επειδή βασίζεται σε φυσική διαδικασία, φωτοοξείδωση από την ακτινοβολία του ήλιου, που επαυξάνεται σημαντικά από ένα αδιάβροχο καταλύτη, το ΤιΟ2. Εφαρμογές του CAPTAE και γενικότερα της φωτοκαταλυτικής τεχνολογίας, μπορούν να εφαρμοσθούν στον καθαρισμό και απολύμανση του αέρα σε δημόσια κτήρια, αεροπορικές καμπίνες και σχολεία, στην διατήρηση του περιεχομένου των οικιστικών ψυγείων φρέσκων, στην διατήρηση ασφαλούς νοσοκομειακού περιβάλλοντος από νεκρά βακτήρια και ιούς, σε αίθουσες αναμονής και εργαστήρια. Στο αγροτοχημικό τομέα, μπορούν να βρουν εφαρμογές στην απομάκρυνση των οσμών, όπως της μούχλας και βακτηρίων στα οινοποιία, ελαιουργεία, ή σε βιομηχανικά απόβλητα και λάσπες που προέρχονται από την επεξεργασία αποβλήτων. Το Ερευνητικό Κέντρο της Ahlstrom Research & Services, σε συνεργασία με την LACE(Laboratoire d’Application de la Chimie a l’Environnement), το CNRS(Centre National de la Recherche Scientifique) και πανεπιστήμια, χρειάστηκε επτά χρόνια να εξελίξει την τεχνολογία αυτή με πρώτο μέλημα τις αγορές της Ιαπωνίας, Αμερικής και Ευρώπης. Καταλήγοντας το 2003, όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται σαν ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και οικονομικό σύστημα για μεγάλης κλίμακας ελέγχου της ρύπανσης και είναι υπό την επίβλεψη του Γαλλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το φωτοκαταλυτικό κάλυμμα παράγεται σε διάφορα βάρη ανά τετραγωνικό μέτρο και πλάτους ρολών, ώστε να συναντά τις απαιτήσεις των πελατών.