Επεξεργασία Λασπών

Συνήθως οι λάσπες που προέρχονται μετά από την χημική ή την βιολογική επεξεργασία (όταν γίνονται και οι δυο επεξεργασίες αναμιγνύονται μεταξύ τους στις δεξαμενές πάχυνσης) υποβάλλονται σε αφυδάτωση προκειμένου να μειωθεί το κόστος διάθεσής τους, αφού έτσι αυξάνεται η περιεκτικότητά τους σε στερεά. Η αφυδάτωση (dehydration) γίνεται κυρίως σε ταινιο-φιλτρόπρεσες (filter belt press) ή σε φυγοκεντρητές (decanters) με την βοήθεια κατιονικών πολυηλεκτρολυτών (σειρά DF242 έως DF802).

Επειδή το πρόβλημα διάθεσης λασπών σε μεγάλους Δήμους κυρίως, είναι έντονο, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την μείωση του όγκου των επεξεργασμένων λασπών, είναι επιβεβλημένη σήμερα. Μια νέα τεχνολογία που έχει εισαχτεί και εφαρμόζεται σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, είναι και η Kemicond process, από την μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής κροκυδωτικών παγκοσμίως, την Kemira Water SA, Sweden, που εκπροσωπούμε στην Ελλάδα.