Βελτιστοποίηση της απόδοσης

Πολλές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αν και σχεδιασμένες σωστά από τους κατασκευαστές για να αποικοδομήσουν τα εισερχόμενα ρυπαντικά φορτία (COD, BOD), εν τούτοις δεν συμβαδίζουν με τις αναμενόμενες αποδόσεις. Για την βελτιστοποίηση των αποδόσεων τους, οι άριστα καταρτισμένοι τεχνικοί μας με την πολύχρονη εμπειρία τους σε παρόμοιες ή συναφείς εγκαταστάσεις, είναι σε θέση να προτείνουν λύσεις αναπροσαρμογής των παραμέτρων λειτουργίας των ή τροποποίησης των, και τ’ αποτελέσματα έρχονται γρήγορα με όσο το δυνατόν ελάχιστο κόστος.

Δεν είναι λίγοι πελάτες μας που μας έχουν εμπιστευτεί ολοκληρωτικά την λειτουργία των εγκαταστάσεών τους , όπου δικοί μας χειριστές με την καθοδήγησή μας, έχουν την άμεση παρακολούθηση όλων των σταδίων επεξεργασίας. Οι σχεδόν καθημερινές μετρήσεις και έλεγχος των ρύπων, μας δίνει την δυνατότητα να επεμβαίνουμε άμεσα στους αναγκαίους χειρισμούς για να έχουμε συνεχώς υψηλές αποδόσεις.