Απολυμαντικά

Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στους ορισμένους αποδέκτες που καθορίζονται από την άδεια διάθεσης κάθε βιομηχανικής μονάδας, επιβάλλει την χλωρίωση τους. Μπορούμε να προμηθεύουμε τους πελάτες μας με …