Ανόργανα Κροκυδωτικά

Δεν εννοείται χημική επεξεργασία υγρών απόβλητων ή ποσίμου νερού χωρίς τα ανόργανα κροκυδωτικά.

Διαθέτουμε πλήρη σειρά αλάτων Αργιλίου, αλάτων Δισθενούς και Τρισθενούς Σίδηρου, καθώς και όλους τους τύπους ανόργανων πολυμερών κροκυδωτικών με βάση το Αργίλιο, όπως Χλωριούχο Πολυαργίλιο χαμηλής και υψηλής βασικότητας.

Θειικό Αργίλιο σε διάλυμα (περιεκτικ. 41+/_ 0,2 gr Al/kg διαλύματος) ALS 41
Θειικό Αργίλιο σε σκόνη (περιεκτ. 90+/_1 gr Al/kg προϊόντος) ALS 90
Χλωριούχο Πολυαργίλιο (PAC με 17+/_ 0,3% Al2O3) LUBROFLOC 18
Χλωριούχο Πολυαργίλιο (PAC με 14+/_ 0,3% Al2O3) LUBROFLOC 14
Χλωριούχο Πολυαργίλιο (PAC με 10+/_ 0,3% Al2O3) LUBROFLOC 10
Χλωριούχο Πολυαργίλιο υψηλής βασικότητας (PAC με 10+/_0,5% Al2O3), LUBROFLOC 10HB
Χλωριούχο Πολυαργίλιο, υψηλής βασικότητας (PAC με 10+/_0,5% Al2O3) LUBROFLOC 63HB
Δισθενής Θειικός Σίδηρος (Επταένυδρος) LUBROFEROUS
Τρισθενής Θειικός Σίδηρος , σκόνη LUBROFERIC S
Τρισθενής Θειικός Σίδηρος, διάλυμα LUBROFERIC
Τρισθενής Χλωριούχος Σίδηρος, διάλυμα FERRIX 11
Χλωροθειϊκός Σίδηρος , διάλυμα FERRIX CS