Αντιαφριστικά

Πολλές φορές στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δημιουργούνται τόσο στην χημική όσο και στην βιολογική επεξεργασία προβλήματα αφρισμού.

Τα επιλεγμένα αντιαφριστικά μας έχουν την δυνατότητα άμεσης καταπολέμησης εφόσον το πρόβλημα δεν προέρχεται από “bulking” της δεξαμενής αερισμού.

FLUXAIR C-82 (Μη σιλικονούχο αντιαφριστικό)
FLUXAIR 415 (Μη σιλικονούχο αντιαφριστικό)
SAF 2 (Σιλικονούχο αντιαφριστικό)